1 สิงหาคม 2562 "ดร.ธรณ์" ฝากคนกรุงเทพฯ รักษาภาพ "วาฬบรูด้า" โผล่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก

ที่มา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000072947

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Thon Thamrongnawasawat” ถึงสัตว์สงวนชนิดใหม่ของประเทศไทย “วาฬบรูด้า” หลังมีผู้ถ่ายภาพของ “วาฬบรูด้า” โผล่กินอาการบนแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยการถ่ายภาพติด “วาฬบรูด้า” ในเขตปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งเป็นห่วงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ส่งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดของประเทศไทย และหากวาฬบรูด้าอ้าปากกินอาหาร จะมีขยะพลาสติกจำนวนเท่าใดที่เข้าไปในท้องเจ้าวาฬตัวดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ชี้อีกว่าน่าจะมีแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ที่เป็นเมืองใหญ่และสามารถพบเห็นภาพของ วาฬบรูด้า หากินใกล้ขนาดนี้ อย่างไรก็ตามจึงอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงแหล่งน้ำ เพื่อจะให้ภาพประทับใจคงอยู่กับกรุงเทพมหานครต่อไป